Välkommen till Sveakliniken i Svedalas äldremottagning

 

Äldremottagningen är till för dig som är 75 år eller äldre

 

Vi erbjuder bla:

* En och samma kontaktsköterska. Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00 - 11.00       Tel: 040-618 80 45

* Eget väntrum

* Läkemedelsgenomgång

* Längre läkarbesök

 

Vi som arbetar här är:

Robert Persson, specialist i allmänmedicin

Marie Rundell distriktssköterska

Katarina Christiansson, distriktssköterska

Extra information