Arbetsterapin

 

 

Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

 

  • Strategier, råd och träning för att bibehålla eller öka aktivitetsnivån.

  • Handrehabilitering till exempel efter en skada, operation eller överbelastning. Här ingår bedömning, information om skada, eventuell tillverkning eller utprovning av ortoser, genomgång av ergonomi samt träningsråd.

  • Förslag till anpassning av aktiviteter och miljö i bostad, på arbetsplats och vid fritidsaktiviteter. Har din arbetsplats inte företagshälsovård kan ett arbetsplatsbesök bli aktuellt.

  • Vissa hjälpmedel främst för kommunikation, drivaggregat till rullstol samt elrullstolar. För barn upp till 20 år kan även andra hjälpmedel bli aktuella. Behöver du andra hjälpmedel som rollator, badbräda med mera, kontakta kommunens arbetsterapeut/fysioterapeut i Svedala kommun.

  • Utredning vid arbetsrelaterade problem i samarbete med behandlande läkare.

  • Utredning vid kognitiv svikt till exempel minnessvårigheter, detta i samarbete med behandlande läkare.

  • Praktisk ergonomi riktat mot vardagsaktiviteter.

  • Funktionsbedömning vid ansökan om parkeringstillstånd efter initiativ av handläggare på kommunen.

  • Du kan söka direkt eller bli hänvisad av din läkare eller annan vårdpersonal.

  • Besöket kostar 200 kr. Frikort gäller.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesutredning

Har du fått sämre minne?

Försämrat minne kan ha flera orsaker, till exempel vitaminbrist och stress.
Svara på frågorna i testen nedan.

1. Har du fått tilltagande minnessvårigheter?

2 Har du fått svårare att läsa, räkna eller svårt för att uttrycka dig?

3. Har du fått svårt att koncentrera dig?

4. Har du fått svårt att hitta i din omgivning eller inomhus?

5. Har du fått svårare att klara av praktiska sysslorna i hemmet, så som att laga mat, tvätta, koka kaffe eller hålla reda på dina mediciner?

6. Har du fallit oftare än tidigare?

7. Upplever du att din personlighet förändrats, t ex blir oftare arg eller svårt att ta nya initiativ?

Om du svarat JA på 2 eller fler frågor kan du ha drabbats av minnesstörning.

Då är du välkommen att höra av dig till minnesteamet på Sveakliniken i Svedala.

Det är önskvärt att någon anhörig är med vid detta besök för att stötta om du har svårt att minnas kring din sjukdomshistoria.

 

Arbetsterapeut Marianne

040-618 80 48

 

Extra information