Välkommen till mottagningen för astma/KOL.

 

På mottagningen arbetar specialutbildade sjuksköterskor.

  • På mottagningen testar vi din lungfunktion med PEF-mätning och spirometriundersökning.

  • Du får information och utbildning om astma/KOL, dina mediciner och hur du skall ta dessa.

  • Ditt behandlingsresultat följs upp i samråd med behandlande läkare.

  • Du får även stöd, råd och hjälp i samband med rökavvänjning.

  • Rådgivning vid allergi.

  • Samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Det krävs som regel ingen remiss för att komma till Astma/KOL-mottagningen.

Välkommen att höra av dig till oss. Du kan även maila oss via Mina vårdkontakter.

Länkar

Astma

Sluta Röka Linjen

Astma och allergiförbundet

 

Hjärtligt välkomna!

 

Extra information