sveakliniken-46

Välkommen till Barnhälsovården i Svedala!

 

                       

Anna Frankell

Barnsjuksköterska 040-618 80 18

Agnetha Nylander

Barnsjuksköterska 040-618 80 37 

Jennie Seeger

Barnsjuksköterska 040-618 80 25

 

Vi är alltid tillgängliga på telefon. Om du pratar in ett meddelande så ringer vi upp under dagen.

Barnhälsovårdens (BHV) övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet samt att ge stöd i föräldrarollen. Vi som arbetar här är alla specialistutbildade.

Ditt barn är inskrivet på BHV från födseln till det börjar i förskoleklass vid 6 år. Vi gör hälsoundersökningar och vaccinerar ditt barn enl Socialstyrelsens Basprogram. Vi arbetar med att ge dig som förälder råd och stöd i föräldraskapet, t.ex kring mat/sömn/barns utveckling mm. För er trygghet bokar vi alltid in tid för nästa besök, det finnas avsatt tid för frågor och diskussioner kring ditt barn.

På BHV erbjuder vi:

  • Hembesök inom 1 vecka från hemkomst från BB

  • Föräldragrupp under barnets första år

  • Syskongrupp

  • Mammasamtal

  • Telefonrådgivning

Föräldragrupper:

Målsättningen med grupperna är att skapa gemenskap och kontakt med andra föräldrar som har barn i samma ålder, skapa trygghet i föräldraskapet och öka föräldrars kunskaper om barns behov. Vi har olika tema varje gång. Frågor är alltid välkomna. Vi har utbildning i spädbarnsmassage och anordnar kurser efter behov.

Sjuka barn:

Ni är välkomna att ringa till oss för rådgivning när ert barn är sjukt men tänk på att inte komma till oss med sjuka barn eller syskon.

När BHV är stängt hänvisar vi till Sjukvårdsrådgivningen tel 1177.

Teamet:

På BHV arbetar vi i team där det ingår BHV-sköterska, läkare och BHV-psykolog.

Samverkan:

Vi har samarbete med Vårdcentral, barnmottagning, logoped, mödravård, förskolor, öppen verksamhet, skolhälsovård, sjukgymnast och dietist.

 

Hjärtligt välkomna!

Länkar

Giftinformationscentralen

Om amning

Barnhälsovårdspsykologernas hemsida

Socialstyrelsens Vaccinationsinformation

Valblankett BVC (pdf)

 

Extra information