Distrikts- och sjuksköterskemottagning 

 

Vi är sju stycken distrikts- och sjuksköterskor som arbetar på mottagningen.

Carina, Katarina, Louise, Ewa, Christina, Marie och Lisbeth.

När du ringer för tidsbokning och rådgivning är det en av oss du pratar med.

För att du skall få vård på rätt nivå på ett snabbt och säkert sätt, använder vi oss av triagering, vilket innebär att vi bedömer ditt vårdbehov utifrån dina symtom och lotsar dig vidare till rätt vårdgivare.

Vi har tidsbokad mottagning varje dag, besöket är kostnadsfritt men uteblivet besök debiteras enl Region Skånes policy.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Såromläggning

 • Stygnborttagning

 • Katetervård

 • Vaccinationer och injektioner

 • Blodtryckskontroll, 24-timmars mätning

 • Bedömning av eksem och utslag

 • Viss utskrivning av läkemedel

 • Sjukvårdsrådgivning

 • Livsstilsråd

 • Övervikt

 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel

 • Öronbesvär, så som vaxpropp

 • Ögonbesvär, så som ögoninfektion

 • Skötsel av subkutan venport eller PICC-linekateter

Välkomna!

 

Extra information