Hälsokontroll/Intyg

En hälsoundersökning på Sveakliniken i Svedala är en ögonblicksbild av din fysiska och psykiska hälsa för dig som känner dig frisk och inte normalt har behov av hälso- och sjukvård. Hälsoundersökning omfattas inte av primärvårdens uppdrag, vilket innebär att du som patient får betala hela kostnaden för besöket. Kostnad: 2 500 kronor för våra listade kunder och  2 750 kronor om du inte är listad hos oss.

En hälsoundersökning på Sveakliniken i Svedala går till så här:

Du ringer 040-618 80 00 eller sänder ett mail via denna hemsida.

Steg I provtagning

Cirka en vecka innan din bokade tid för hälsoundersökningen kommer Du fastande till laboratoriet för att ta basala blodprover.

*Blodprovstagning = blodvärde, blodsocker, leverprover, njurfunktion, blodfetter, sköldkörtelprov, järn och sänka.

Du erhåller då också ett frågeformulär som berör frågor om din hälsa och livsstil. Detta formulär ska du fylla i och ha med dig till hälsoundersökningen.

Steg II besök hos distriktssköterska/ sjuksköterska och läkare cirka 45 min

Kontroll av syn, hörsel, lungfunktion, puls, blodtryck, EKG görs inledningsvis av sjuksköterska/distriktssköterska

Hos läkaren samtalar ni om er hälsa samt genomför en basal fysikalisk undersökning/ kroppsundersökning. Läkaren går tillsammans med dig igenom alla provsvar.

Om prover eller undersökning visar tecken på ohälsa? Då erbjuds du ett vanligt återbesök till mottagningen där vi fortsätter den riktade utredningen.

Verkar detta intressant för dig?

Ring och boka tid på 040-618 80 00 eller skicka ett mail från denna hemsidan.

 

Vi utfärdar de flesta former av intyg så som körkortsintyg, intyg för arbete, studier utomlands, adoptionsintyg.

Ring och boka tid på 040-618 80 00

 

Extra information