Välkommen till det psykosociala teamet!

 

Vi som arbetar på Sveakliniken i Svedalas psykosociala team är kurator och psykolog. 

Vi träffar människor som på olika vis mår dåligt och vill göra förändringar i livet för att må bättre. 

Vid första besöket görs en bedömning. Efter det pratar vi tillsammans om hur en eventuell fortsatt kontakt eller behandling ska se ut. Vi arbetar med olika typer av behandlande samtal, bland annat krissamtal, stödsamtal och motivationssamtal. 

Vi arbetar också med kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapin går ut på att personen ökar sin medvetenhet om och förmåga att förändra tankar, känslor och beteenden som inte längre är bra. Behandlingen har visat sig ha god effektiv på personer som upplever depression, ångest eller stress. KBT betonar vikten av självhjälp, dvs att träna förmågan att ta hand om sig själv med de verktyg man har fått i behandlingen. Behandlingen utförs i enlighet med Region Skånes regler för vårdval psykoterapi. 

Ett besök kostar 200 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. 

Om Du vill komma i kontakt med oss är Du välkommen att höra av Dig!

 

Tel: 040-618 80 00

 

     Kerstin Omander                                         Francisca Skoogh          

Kurator/KBT-behandlare                                  Psykolog 

 

                                           

                                            

 

Extra information